MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin süreli, bilimsel yayınıdır.

Yılda 4 sayı yayınlanır.

 

EDİTÖR

Prof. Dr. Murat Ünal

 

Announcements

 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi internette

 

Dergimizin eski sayıları internet sayfasına konulmaktadır.

Arşivimize kısa sürede internet üzerinden ulaşabileceksiniz.

Dergimize göndermek istediğiniz makaleleriniz için yeni kullanıcı kaydınızı yaparak online başvuruda bulunabilirsiniz.

 

 

 
Posted: 2011-07-12
 
More Announcements...

Vol 2, No 2 (2001)

Table of Contents

Klinik Araştırma

THE PREVALENCE OF SPONTANEOUS ASCITES INFECTIONS, CAUSATIVE MICROORGANISMS AND CLINICAL FINDINGS IN CIRRHOTIC PATIENTS PDF
Ali Hafta, Fügen Yarkın, Aziz Yazar, Cengiz Pata 137-143
Sirozlu Hastalarda Peptik Ülser Sıklığının Helicobakter Pylori ve Hastalığın Şiddetiyle İlişkisi PDF
Cengiz Pata, Ali Hafta, Aziz Yazar, Kamuran Konca, Oğuz Cebesoy 144-149
DEPRESYON TANISI ALMIŞ POLİKLİNİK HASTALARININ ÖZELLİKLERİNİN CİNSİYETE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Şenel Tot, Kemal Yazıcı, Aylin Ertekin Yazıcı, Pervin Erdem 150-158
Kronik idiyopatik urtikerde otolog serum deri testinin bir tarama testi olarak kullanılması PDF
Tamer İrfan Kaya, Ayşın Köktürk, Gürbüz Polat, Ümit Türsen, Resul Buğdaycı 159-163
X IŞINININ LENFOSİT YAŞAM SURESİ VE KARDEŞ KROMATİD DEĞİŞİM ORANLARI ÜZERİNE ETKİLERİ PDF
Etem Akbaş, Ayla Çelik, Ebru Derici, Fatma Söylemez 171-178
TRAVMATIK PNOMOSEFALUS : 16 OLGUNUN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Fatih S Erol, M. Faik Özveren, Cahide Topsakal, Metin Kaplan, Murat Tiftikçi 179-183
OTUZBEŞ YAŞ ÜZERİNDE İZOLE SEKUNDUM TIP ATRIAL SEPTAL DEFEKTLİ HASTALARDA CERRAHİ TEDAVİ: UZUN DÖNEM SONUÇLARI PDF
Levent Çetin, Nevzat Erdil, H. Zafer İşcan, Erol Şener, Oğuz Taşdemir 184-190
AKUT MYELOID LÖSEMİLİ HASTALARDA KULLANILAN DAUNORUBİSİN VE SİTARABİNİN KROMOZOMLAR ÜZERİNE ETKİLERİ PDF
Nurcan Aras, Turgay Budak 191-197
BAZAL SFENOİD KÖPRÜLEŞMELER PDF
A.Hakan Öztürk, Zeliha Kurtoğlu, Mustafa Aktekin, Alev Babuş, Serhan Sevim 198-201

Deneysel Araştırma

THE EFFECTS OF MANGANESE CHLORIDE ON POTASSIUM-INDUCED CONTRACTIONS OF RAT DUODENAL SMOOTH MUSCLE PDF
Nezahat Zaloğlu, Emine Koç, Gülseli Yıldırım 164-170
THE RELATIONSHIP BETWEEN NITRIC OXIDE PATHWAY AND LIPID PEROXIDATION IN SEPSIS PDF
İsmail Cinel, A. Şükrü Taner, Işıl Özkoçak, Ali Murat İra, Mehmet Erçin, Figen Akhan 202-209

Derleme

ATIPIK ANTIPSIKOTIKLER PDF
Aylin Ertekin Yazıcı, Kemal Yazıcı 210-219
KARDIYAK CERRAHI VE SEREBRAL DISFONKSIYON PDF
Zeliha Özer Koçak, Uğur Oral 220-227
KARDIYAK CERRAHI VE KOAGULASYON SİSTEMİ PDF
Zeliha Özer Koçak, Uğur Oral 228-235
SINUS TARSI ANATOMİSİ VE SINUS TARSI SENDROMU PDF
A.Hakan Öztürk, Mustafa Aktekin, M. Mustafa Aldur, Zeliha Kurtoğlu 236-238

Olgu Sunumu

FLOW CYTOMETRY IN GLIOMATOSIS CEREBRI PDF
Celal Bağdatoğlu, Hasan Çağlar Uğur, Efkan Çolpan, Kaan Tun, Ahmet Erdoğan, Hakan Akbulut 239-243
SOL INGUINAL BÖLGEDE LENFOSEL : OLGU SUNUMU PDF
Haluk Akbaş, Muhip Kanko, Haldun Tekinalp, Serhat Bülbül, Mete Alp 244-247
A GIANT MEDIASTINAL GANGLIONEUROMA: ANESTHETIC MANAGEMENT AND POSTOPERATIVE CARE PDF
Ali Aydın Altunkan, Zeliha Koçak Özer, İsmail Cinel, Uğur Oral 248-254
PROSTAT KARSINOMUNDA PENİS METASTAZI BİR OLGU NEDENİ İLE PDF
Kısmet Bildirici, Tuğrul Dönmez, Erdal Üstünsoy 255-258
SAFRA KESESİ ADENOMYOMATOZİSİ: BİR OLGU NEDENİ İLE PDF
F. Demir Apaydın, Altan Yıldız, Meltem Nass Duce, Duygu Düşmez, Musa Dirlik 259-262
EXCIMER LAZER KORONER ANJIOPLASTI UYGULANAN İKİ VAKANIN SUNUSU VE İLGİLİ LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PDF
Mehmet Necdet Akkuş, Oben Döven, Gökhan Cin 263-273


MEÜ TF Dergisi

ISSN (Online) :

ISSN (Baskı)   : 1302 - 6682